Διαδικασία

Για να μπορούμε έγκυρα να σας συμπεριλάβουμε στη Συλλογική Αγωγή πρέπει να τηρηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία συμμετοχής. Η διαδικασία αυτή συνοψίζεται στα παρακάτω απλά βήματα:

1. Βήμα πρώτο: Εγγράφεστε μέλος μιας πρωτοβάθμιας Ένωσης Καταναλωτών, που είναι μέλος του ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συμπληρώνοντας την Αίτηση Εγγραφής, την οποία θα βρείτε ΕΔΩ, εξουσιοδοτείτε το ΙΝΚΑ να διαβιβάσει την αίτηση στην πλησιέστερη προς τον τόπο κατοικίας σας πρωτοβάθμια Ένωση Καταναλωτών, που είναι μέλος του ΙΝΚΑ-Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας. Από το σημείο εκείνο και μετά, θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας ο υπεύθυνος της κατά τόπο αρμόδιας Ένωσης, στην οποία έχει διαβιβαστεί η αίτησή σας, για να σας ενημερώσει ότι έλαβε την αίτησή σας και ότι δυνάμει αυτής έγινε η εγγραφή σας, ως μέλους, στη συγκεκριμένη Ένωση Καταναλωτών.

Προσοχή: Ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας ο υπεύθυνος της κατά τόπο αρμόδιας Ένωσης, στην οποία έχει διαβιβαστεί η αίτησή σας, εσείς, για να μπορέσετε να συμμετέχετε στη Συλλογική Αγωγή, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τα βήματα 2 και 3, χωρίς να περιμένετε την ως άνω επικοινωνία. 

 

Το ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ως δευτεροβάθμια οργάνωση, οργανώνει και εποπτεύει από κοινού με την πρωτοβάθμια ένωση όλη την προσπάθεια και συμμετέχει ως ενάγουσα στην Συλλογική Αγωγή.  

Προσοχή: Η εγγραφή σας και η συμμετοχή σας στην πλησιέστερη προς τον τόπο της κατοικίας σας Ένωση Καταναλωτών, ώστε να συμμετέχετε στις Συλλογικές Αγωγές του αρ 10 του Ν. 2251/1994, προϋποθέτει να διαβάσετε, να συμφωνήσετε και να αποδεχτείτε το καταστατικό της εκάστοτε πρωτοβάθμιας Ένωσης, στην οποία θα διαβιβαστεί η αίτησή σας, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που αναφέρονται σε αυτό. Με την εγγραφή σας απαιτείται να είστε οικονομικά τακτοποιημένο μέλος.

Αυτό σημαίνει ότι για την εγγραφή σε οποιαδήποτε πρωτοβάθμια Ένωση Καταναλωτών που είναι μέλος του ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, θα χρειαστεί να καταβάλλετε το ποσό των 20 ευρώ ως ετήσια συνδρομή μέλους της πρωτοβάθμιας καταναλωτικής ένωσης και το ποσό των 50 ευρώ (δηλαδή, συνολικά 20+50 = 70 ευρώ) για τη συμμετοχή στην πρώτη φάση της Αγωγής, δηλαδή για την άσκηση και την εκδίκαση της αγωγής στο Πρωτοδικείο. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβληθεί εγκαίρως, έτσι ώστε να να είναι δυνατή η συμμετοχή στη διαδικασία της Συλλογικής Αγωγής.

Σε περίπτωση που εισαχθεί η υπόθεση στο Εφετείο θα χρειαστεί να καταβάλλετε το ποσό των 50 ευρώ για τη συμμετοχή στην δευτεροβάθμια δίκη της Αγωγής, δηλαδή για την εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο.

Σε περίπτωση που εισαχθεί η υπόθεση στον Άρειο Πάγο θα χρειαστεί να καταβάλλετε το ποσό των 50 ευρώ για τη συμμετοχή στην αναιρετική δίκη της Αγωγής, δηλαδή για την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου.

H πληρωμή είναι δυνατή με τη χρήση χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας συναλλαγών, μέσω της επιλογής “Πληρωμή με κάρτα” που θα βρείτε στο μενού, στο επάνω δεξί μέρος αυτής της ιστοσελίδας. Η υπηρεσία παρέχεται μέσω της ασφαλούς υπηρεσίας πληρωμών της Viva Wallet.

Επίσης, είναι δυνατή η κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς: 

Alpha Bank

[IBAN: GR 510 140 3600 36000 237 1000 853]

Εθνική

[IBAN: GR 220 110 1780 0000 1786 2386 293] 

Eurobank

[ΙΒΑΝ: GR 340 2600 980 000 980 201 749 467]

Piraeus Bank

[IBAN: GR 170 1720 2900 050 2910 6074 239]

Προσοχή! Αν μεταφέρετε χρήματα από μια τράπεζα σε άλλη τράπεζα (πχ αν τα χρήματά σας τα έχετε στην Εθνική και επιλέξετε να καταθέσετε χρήματα στον λογαριασμό της Alpha) θα επιβαρυνθείτε με έξοδα και προμήθειες μεταφοράς μεταξύ λογαριασμών διαφορετικών τραπεζών. Για να αποφύγετε τις χρεώσεις αυτές επιλέξτε να καταθέτετε τα χρήματα στον λογαριασμό της τράπεζας στην οποία έχετε τα χρήματά σας (πχ αν τα χρήματά σας τα έχετε στην Εθνική, τότε επιλέξτε να καταθέσετε χρήματα στον λογαριασμό της Εθνικής).

Αυτονόητο είναι ότι είναι δυνατή και η πληρωμή με μετρητά στην Γραμματεία της Συλλογικής Αγωγής (Ηρώδου Αττικού 6, Χαλάνδρι Αττικής, α΄ όροφος). Σε αυτή την περίπτωση, λόγω της αυτοπρόσωπης παρουσίας, απαιτείται επιπρόσθετα η τήρηση όλων των εκάστοτε ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων (πχ υποχρεωτική χρήση μάσκας FFP-2 κλπ).

Για λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε και τις σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις (βλ 29 και 30) που βρίσκονται ΕΔΩ

2. Βήμα δεύτερο: Συγκεντρώνετε τα έγγραφα που χρειάζονται

Αφού εγγραφείτε ως μέλος στην πρωτοβάθμια καταναλωτική ένωση, για την συμμετοχή σας στην Αγωγή θα χρειαστεί:

  • Αντίγραφο της σύμβασης που υπογράψατε με τον πάροχό σας.
  • Αντίγραφα εκκαθαριστικών λογαριασμών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2021.
  • Αντίγραφα εκκαθαριστικών λογαριασμών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2022.
  • Μια έγγραφη εξουσιοδότηση προς τους δικηγόρους που έχουν αναλάβει τη σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση της Αγωγής, την οποία θα βρείτε ΕΔΩ.

3. Βήμα τρίτο: Αποστείλλετε τα έγγραφα και ολοκληρώστε τη διαδικασία συμμετοχής στη Συλλογική Αγωγή.

Αφού εκτυπώσετε και συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και λεπτομερώς τα στοιχεία σας, μπορείτε να μας τα αποστείλλετε (συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών καταβολής) στη διεύθυνση

 

ΠΡΟΣ

Τη Γραμματεία Συλλογικής Αγωγής ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ 

Ηρώδου Αττικού 6, Χαλάνδρι Αττικής (α’ όροφος)

ΤΚ 15233

 

Εναλλακτικά, αφού κατεβάσετε και συμπληρώσετε τα έγγραφα, μπορείτε να μας τα στείλετε σκαναρισμένα (ή με καθαρές φωτογραφίες από το κινητό σας) στη θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ στη διεύθυνση info.inka.gr@gmail.com 

 

4. Βήμα τέταρτο

Για οικονομία χρόνου και για την διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε όπως τα ανωτέρω τρία βήματα τα ενεργείτε ταυτόχρονα, δηλαδή να στέλνετε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση εγγραφής, σύμβαση, λογαριασμοί, εξουσιοδότηση και αποδεικτικά πληρωμής) στο ίδιο μήνυμα (email) χωρίς να περιμένετε επιβεβαίωση εγγραφής από τον υπεύθυνο της κατά τόπο αρμόδιας Ένωσης, στην οποία έχει διαβιβαστεί η αίτησή σας.

 

Έτσι, μπορείτε να ολοκληρώστε τη διαδικασία συμμετοχής στη Συλλογική Αγωγή.
Εάν έχετε περισσότερες παροχές, σε διαφορετικούς παρόχους, τότε όλα τα παραπάνω έγγραφα χρειάζεται να τα στείλετε εκ νέου για κάθε επιπλέον πάροχο.

Βρείτε μας στο facebook
Βρείτε μας στο Twitter
Λάβετε τις ενημερώσεις μας