23. Σε ποια Ένωση Καταναλωτών θα γραφτώ;

23. Σε ποια Ένωση Καταναλωτών θα γραφτώ;

Το ΙΝΚΑ, λαμβάνοντας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από εσάς την αίτηση εγγραφής, αναλαμβάνει να την διαβιβάσει στην πλησιέστερη, προς τον τόπο κατοικίας σας, πρωτοβάθμια Ένωση Καταναλωτών. Από το σημείο εκείνο και μετά, θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας ο υπεύθυνος της Ένωσης, στην οποία έχει διαβιβαστεί η αίτησή σας, για να σας ενημερώσει ότι έλαβε την αίτησή σας και ότι δυνάμει αυτής, σας χορηγεί αντίγραφο του καταστατικού της Ένωσης και εφόσον συμφωνείτε με τους καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης, θα σας εγγράψει ως μέλος στη συγκεκριμένη Ένωση Καταναλωτών.

Βρείτε μας στο facebook
Βρείτε μας στο Twitter
Λάβετε τις ενημερώσεις μας