10. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της Αγωγής, πώς μπορούμε να καλυφθούμε δικαστικά;

10. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της Αγωγής, πώς μπορούμε να καλυφθούμε δικαστικά;

Έχουμε επίγνωση της έντασης και της οξύτητας του προβλήματος. Για το λόγο αυτό, είναι στις προθέσεις μας, να ασκήσουμε αιτήσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της Συλλογικής Αγωγής. Η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι η ταχύτερη διαδικασία που διαθέτει η Ελληνική Δικαιοσύνη. Στην πράξη και κατά κανόνα, ο χρόνος που χρειάζεται για να εκδοθεί μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων είναι 1-2 μήνες, από την ημέρα που γίνεται το δικαστήριο (δίχως αυτός ο χρόνος να μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια ή και ακρίβεια και δίχως να είναι δεσμευτική η εκτίμησή μας, η οποία στηρίζεται στη μέχρι τώρα εμπειρία μας).

Αίτημά μας είναι να μην διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, εάν εξοφλούνται όλες οι λοιπές χρεώσεις του λογαριασμού, πλην της χρέωσης που προκύπτει από τη ρήτρα αναπροσαρμογής, μέχρις εκδόσεως οριστικής απόφασης επί της Αγωγής. Εάν το δικαστήριο δεχτεί το αίτημα, τότε ο καταναλωτής θα μπορεί να πληρώνει τις λοιπές χρεώσεις του λογαριασμού, πλην της ρήτρας αναπροσαρμογής, δίχως να κινδυνεύει από διακοπή της ηλεκτροδότησης, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της αγωγής.

Από τη στιγμή που θα εκδοθεί η οριστική απόφαση επί της Αγωγής, παύει η ισχύς της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων και εφεξής ισχύει η οριστική απόφαση επί της Αγωγής. 

Βρείτε μας στο facebook
Βρείτε μας στο Twitter
Λάβετε τις ενημερώσεις μας