11. Η προθεσμία εξόφλησης του λογαριασμού λήγει άμεσα. Τι πρέπει να κάνω;

11. Η προθεσμία εξόφλησης του λογαριασμού λήγει άμεσα. Τι πρέπει να κάνω;

Είναι πιθανό, η προθεσμία εξόφλησης του λογαριασμού να προηγείται του χρόνου άσκησης των Αγωγών και των αιτήσεων λήψης ασφαλιστικών μέτρων, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι δεν μπορεί να βοηθήσει έγκαιρα καμία από τις δικαστικές διαδικασίες που έχουμε ξεκινήσει.

Σε αυτή την περίπτωση, η μόνη ασφαλής λύση που προκρίνει η νομική μας ομάδα είναι να υποβάλλετε έγγραφο αίτημα αμφισβήτησης του λογαριασμού σας και αίτημα διακανονισμού της οφειλής, υπογράφοντας την σχετική αίτηση διακανονισμού αλλά και τη σχετική ρυθμιστική πράξη (πχ πρακτικό διακανονισμού, πρόσθετη πράξη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, όποια ονομασία κι αν του αποδίδει ο προμηθευτής σας, εφόσον έχει ισχύ συμφωνίας διακανονισμού) “με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος”, ώστε να διατηρήσετε ακέραιο το δικαίωμα, να στραφείτε κατά του παρόχου σας, για τη χρέωση με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά και για να περιορίσετε τις απώλειες της ρευστότητάς σας, μέχρις εκδόσεως αποφάσεως, αρχικά επί της αιτήσεως λήψης ασφαλιστικών μέτρων και στη συνέχεια, επί της Αγωγής.

Βρείτε μας στο facebook
Βρείτε μας στο Twitter
Λάβετε τις ενημερώσεις μας