Αρχεία: FAQs

28. Έκανα αίτηση στον πάροχό μου για να μου εκδώσει αντίγραφο της σύμβασης αλλά ο πάροχος δεν μου χορηγεί αντίγραφο. Τι κάνω;

Εάν η αίτησή σας έγινε διαδικτυακά, τότε θα πρέπει να μας προωθήσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο υποβάλλατε το αίτημα χορήγησης αντιγράφου της σύμβασής σας. Η προώθηση θα πρέπει να γίνει στο email του ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (info.inka.gr@gmail.com). Εάν υποβάλλατε την αίτησή σας σας κάποιο κατάστημα εξυπηρέτησης του παρόχου σας, τότε μας

Read More
27. Δεν έχω/έχασα τη σύμβασή μου. Πώς μπορώ να τη βρω;

Θεωρητικά, με την υπογραφή της σύμβασής σας λάβατε ένα αντίγραφο της σύμβασης για το αρχείο σας. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει διαθέσιμο αυτό το αντίγραφο, τότε μπορείτε να ζητήσετε από τον πάροχό σας να σας χορηγήσει ένα νέο αντίγραφο της σύμβασής σας. Για να σας βοηθήσουμε, έχουμε ετοιμάσει ένα προσχέδιο αίτησης, που

Read More
26. Και ποια άλλα έγγραφα χρειάζονται;

Αφού εγγραφείτε ως μέλος στην πρωτοβάθμια Ένωση Καταναλωτών , για την συμμετοχή σας στην Αγωγή θα χρειαστεί: Αντίγραφο της σύμβασης που υπογράψατε με τον πάροχό σας. Αντίγραφα εκκαθαριστικών λογαριασμών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2021. Αντίγραφα εκκαθαριστικών λογαριασμών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2022. Μια έγγραφη εξουσιοδότηση προς τους δικηγόρους που έχουν αναλάβει τη σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση της Αγωγής, την οποία θα

Read More
25. Πώς μπορώ να εγγραφώ στην πλησιέστερη προς τον τόπο κατοικίας μου Ένωση Καταναλωτών;

Συμπληρώνετε την σχετική αίτηση εγγραφής που θα βρείτε εδώ Προσοχή: Είναι υποχρεωτική η αναγραφή των ακόλουθων στοιχείων: Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email, ΑΦΜ. Αφού την κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, την εκτυπώνετε, την συμπληρώνετε, την υπογράφετε και τη σκανάρετε (ή εναλλακτικά την φωτογραφίζετε με καθαρή φωτογραφία από το κινητό σας τηλέφωνο) και την στέλνετε,

Read More
22. Τι χρειάζεστε από εμένα;

Αρχικά, χρειάζεται να εγγραφείτε ως μέλος μιας πρωτοβάθμιας καταναλωτικής ένωσης, συμπληρώνοντας την Αίτηση εγγραφής που θα βρείτε ΕΔΩ. Στη συνέχεια χρειάζεται να μας αποστείλετε κάποια έγγραφα, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή σας στην Αγωγή. Το ΙΝΚΑ, λαμβάνοντας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από εσάς την αίτηση εγγραφής, αναλαμβάνει να την διαβιβάσει στην πλησιέστερη, προς τον τόπο

Read More
7. Πότε θα κατατεθεί η Συλλογική Αγωγή;

Το χρονοδιάγραμμά μας λέει ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα έχει ασκηθεί το δικόγραφο Ενημέρωση: Λόγω του μεγέθους του προβλήματος και της πίεσης των καταναλωτών η διαδικασία επισπεύστηκε. Ήδη κατατέθηκε η πρώτη Συλλογική Αγωγή κατά της ΔΕΗ και η αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων. Δικάσιμος είναι η 1η Ιουνίου 2022. Το δικόγραφο παραμένει ανοιχτό. Όσοι καταναλωτές επιθυμούν

Read More
12. Και αν κερδηθεί η Αγωγή, εγώ τι όφελος έχω;

Εφόσον το δικαστήριο δεχτεί την αγωγή και κηρύξει την απόφασή του προσωρινά εκτελεστή, τότε απαγορεύει την εκάστοτε κριθείσα ως παράνομη συμπεριφορά του προμηθευτή, πράγμα το οποίο επιδρά άμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγωγή. Όσοι δεν συμμετέχουν στην αγωγή, θα μπορούν μόνο έμμεσα να ικανοποιηθούν από το δεδικασμένο που θα παραχθεί (και το οποίο κατά

Read More
9. Η απόφαση επί της Αγωγής πότε θα βγει;

Ο νόμος παρέχει προθεσμία 8 μηνών στο δικαστήριο για να εκδώσει την απόφασή του, η οποία ξεκινά από τη λήξη της εκδίκασης της υπόθεσης στο ακροατήριο. Δεν υπάρχει δυνατότητα ακριβέστερης εκτίμησης, σχετικά με το χρόνο έκδοσης απόφασης. Εντούτοις, λόγω της μεγάλης κοινωνικής σημασίας του θέματος (ακόμα και για την εθνική οικονομία), πιστεύουμε ότι η απόφαση

Read More
8. Πόσο θα καθυστερήσει η εκδίκαση της Αγωγής;

Η Συλλογική Αγωγή εκδικάζεται με ειδική διαδικασία (εκουσία δικαιοδοσία) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που έχει την έδρα του ο προμηθευτής  (συνήθως, της Αθήνας). Αυτή η διαδικασία παρέχει εγγυήσεις ταχύτητας της διαδικασίας, προφορικότητας της διαδικασίας και αυτεπάγγελτης συλλογής αποδείξεων εκ μέρους του δικαστηρίου. Πρακτικά, αναμένεται να οριστεί  δικάσιμος εντός 2-4 μηνών από την κατάθεση της Αγωγής.

Read More
Βρείτε μας στο facebook
Βρείτε μας στο Twitter
Λάβετε τις ενημερώσεις μας