Συχνές ερωτήσεις

1. Τι είναι η Συλλογική Αγωγή;

Συλλογική αγωγή ονομάζεται στο Νόμο (Ν.2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών), το ύψιστο ένδικο βοήθημα που παρέχεται στις Ενώσεις Καταναλωτών και στους καταναλωτές. Δεν έχει καμία σχέση με την ατομική αγωγή (όπου ενάγων είναι ένα πρόσωπο) ή την ομαδική αγωγή (όπου ενάγοντες είναι μια ομάδα προσώπων).

2. Τι ζητά μια Συλλογική Αγωγή;

Η συλλογική αγωγή ασκείται για την προστασία των συλλογικών καταναλωτικών συμφερόντων, που αντανακλούν και στα ατομικά συμφέροντα απεριορίστου αριθμού καταναλωτών, απροσδιορίστων και αταυτοποιήτων. Ερευνητέα καθίσταται αποκλειστικώς η βλάβη των συλλογικών καταναλωτικών συμφερόντων από την προσβαλλομένη ως παράνομη συμπεριφορά των προμηθευτών.

Με τη συλλογική αγωγή επιδιώκεται, αφενός μεν να αναγνωριστεί αυτή η συμπεριφορά ως αντικαταναλωτική και παράνομη, και αφετέρου, να απαγορευτεί η επανάληψη της συμπεριφοράς αυτής για το μέλλον, ώστε να προστατευτούν οι καταναλωτές.

3. Ποιες είναι οι διαφορές μιας Συλλογικής, με μια ατομική αγωγή;

Οι διαφορές είναι πολλές και ουσιαστικές.

Η Συλλογική αγωγή εκδικάζεται με ειδική διαδικασία (εκουσία δικαιοδοσία) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας. Αυτή η διαδικασία παρέχει εγγυήσεις ταχύτητας της διαδικασίας, προφορικότητας της διαδικασίας και αυτεπάγγελτης συλλογής αποδείξεων εκ μέρους του δικαστηρίου. Πρακτικά, αναμένεται να οριστεί  δικάσιμος εντός 2-4 μηνών από την κατάθεση της Αγωγής. Το δικαστήριο ερευνά αφηρημένα την συμπεριφορά του προμηθευτή και καταλήγει εάν αυτή είναι νόμιμη ή παράνομη, για όλους τους καταναλωτές. Το δε κόστος μοιράζεται μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η ατομική αγωγή εκδικάζεται με την κλασική τακτική διαδικασία. Η διαδικασία έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Για να καταλάβατε, σε μια ατομική αγωγή ο φάκελος της υπόθεσης κλείνει 90 ημέρες μετά την κατάθεση της αγωγής. Μετά προσδιορίζεται με πράξη του δικαστηρίου δικάσιμος, η οποία με τα τρέχοντα δεδομένα, είναι περίπου 1 έτος μεταγενέστερα. Η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου δεν είναι προφορική αλλά μόνο έγγραφη (δια της κατάθεσης εγγράφων) και η απόφαση του δικαστηρίου εξαρτάται, αφενός μεν αποκλειστικά από τις αποδείξεις που προσάγουν ενώπιον του δικαστηρίου οι διάδικοι, αφετέρου δε από το εάν αποδείχτηκε αδικοπραξία εκ μέρους του προμηθευτή σε βάρος του μεμονωμένου ενάγοντα. Το δε κόστος της διαδικασίας επιβαρύνει μεμονωμένα τον ενάγοντα καταναλωτή.

Από όλα τα παραπάνω, καθίστανται προφανή τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Συλλογικής Αγωγής.

4. Ποιοι είναι οι δικηγόροι στους οποίους έχει ανατεθεί το έργο της Συλλογικής Αγωγής;

Το ΙΝΚΑ-Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας απευθύνθηκε σε πέντε (5) δικηγόρους, με πολύ μεγάλη εμπειρία στο Δίκαιο προστασίας των Καταναλωτών, που έχουν καταγράψει μεγάλες επιτυχίες και έχουν εγνωσμένη αξία. Αυτοί είναι (με αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους):

 1. Αλεξόπουλος Αλέξης, δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ΑΜ ΔΣ Αθηνών 19829,
 2. Καλτσάς Γεώργιος, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά με ΑΜ ΔΣ Πειραιά 3231
 3. Μαρινάκος-Καλαϊτζίδης Μάριος, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, με ΑΜ ΔΣ Κορίνθου 470
 4. Πράτας Αντώνιος, δικηγόρος παρ’ Εφέταις του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων με ΑΜ ΔΣ Τρικάλων 274,
 5. Σανδαλάκης Αναστάσιος, δικηγόρος παρ’ Εφέταις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ΑΜ ΔΣ Αθηνών 29606

5. Οι πάροχοι είναι πολλοί. Θα ασκηθεί μια Συλλογική Αγωγή;

Όχι. Είναι προφανές ότι κάθε πάροχος έχει δικούς του συμβατικούς όρους. Συνεπώς, θα ασκηθούν περισσότερες της μιας συλλογικές αγωγές, με στόχο να εισαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης τουλάχιστον οι 20 γνωστοί σε εμάς πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αυτή τη στιγμή και επιβάλλουν σε βάρος των καταναλωτών πρόσθετα κόστη μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής.

6. Κατά ποιων παρόχων θα ασκηθούν Αγωγές;

Έχουμε εντοπίσει 20 παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας (1. ΔΕΗ, 2.Protergia, 3.Elpedison, 4.ΗΡΩΝ, 5.WATT+VOLT, 6.ΖΕΝΙΘ, 7.Volton, 8.NRG, 9.Φυσικό Αέριο, 10.Volterra, 11.KEN, 12.OTE Estate, 13.ΕΛΤΑ Ενέργεια, 14.Green, 15.EΛINOIΛ, 16.PetroGaz Energy, 17. Solar Energy, 18.BI.ENEP, 19.Nova Energy, 20.We Energy) και πρόθεσή μας είναι να ασκηθούν Συλλογικές Αγωγές κατά κάθε παρόχου, ο οποίος επιβαρύνει τους καταναλωτές με ρήτρα αναπροσαρμογής.

Εάν προκύψουν κι άλλοι πάροχοι που επιβάλλουν πρόσθετες επιβαρύνσεις μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής, τότε θα ασκηθούν πρόσθετες συλλογικές αγωγές, ώστε να καλυφθούν όλοι οι καταναλωτές που θα απευθυνθούν στο ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ και σε οποιαδήποτε πρωτοβάθμια Ένωση Καταναλωτών, που είναι μέλος του ΙΝΚΑ-Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας.

7. Πότε θα κατατεθεί η Συλλογική Αγωγή;

Το χρονοδιάγραμμά μας λέει ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα έχει ασκηθεί το δικόγραφο

Ενημέρωση: Λόγω του μεγέθους του προβλήματος και της πίεσης των καταναλωτών η διαδικασία επισπεύστηκε. Ήδη κατατέθηκε η πρώτη Συλλογική Αγωγή κατά της ΔΕΗ και η αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων. Δικάσιμος είναι η 1η Ιουνίου 2022.

Το δικόγραφο παραμένει ανοιχτό. Όσοι καταναλωτές επιθυμούν να συμμετέχουν, μπορούν να εγγραφούν και να συμμετέχουν. 

Εντός των επομένων ημερών θα ακολουθήσει η άσκηση κι άλλων Συλλογικών Αγωγών και Αιτήσεων Ασφαλιστικών Μέτρων.

8. Πόσο θα καθυστερήσει η εκδίκαση της Αγωγής;

Η Συλλογική Αγωγή εκδικάζεται με ειδική διαδικασία (εκουσία δικαιοδοσία) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που έχει την έδρα του ο προμηθευτής  (συνήθως, της Αθήνας). Αυτή η διαδικασία παρέχει εγγυήσεις ταχύτητας της διαδικασίας, προφορικότητας της διαδικασίας και αυτεπάγγελτης συλλογής αποδείξεων εκ μέρους του δικαστηρίου. Πρακτικά, αναμένεται να οριστεί  δικάσιμος εντός 2-4 μηνών από την κατάθεση της Αγωγής.

Ενημέρωση: Λόγω του μεγέθους του προβλήματος και της πίεσης των καταναλωτών η διαδικασία επισπεύστηκε. Ήδη κατατέθηκε η πρώτη Συλλογική Αγωγή κατά της ΔΕΗ και η αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων. Δικάσιμος είναι η 1η Ιουνίου 2022.

9. Η απόφαση επί της Αγωγής πότε θα βγει;

Ο νόμος παρέχει προθεσμία 8 μηνών στο δικαστήριο για να εκδώσει την απόφασή του, η οποία ξεκινά από τη λήξη της εκδίκασης της υπόθεσης στο ακροατήριο. Δεν υπάρχει δυνατότητα ακριβέστερης εκτίμησης, σχετικά με το χρόνο έκδοσης απόφασης. Εντούτοις, λόγω της μεγάλης κοινωνικής σημασίας του θέματος (ακόμα και για την εθνική οικονομία), πιστεύουμε ότι η απόφαση θα εκδοθεί σχετικά άμεσα, δηλαδή εντός 3 ή 4 μηνών. Η εκτίμηση αυτή αναφέρεται με κάθε επιφύλαξη και δεν είναι ούτε ακριβής, ούτε δεσμευτική.

10. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της Αγωγής, πώς μπορούμε να καλυφθούμε δικαστικά;

Έχουμε επίγνωση της έντασης και της οξύτητας του προβλήματος. Για το λόγο αυτό, είναι στις προθέσεις μας, να ασκήσουμε αιτήσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της Συλλογικής Αγωγής. Η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι η ταχύτερη διαδικασία που διαθέτει η Ελληνική Δικαιοσύνη. Στην πράξη και κατά κανόνα, ο χρόνος που χρειάζεται για να εκδοθεί μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων είναι 1-2 μήνες, από την ημέρα που γίνεται το δικαστήριο (δίχως αυτός ο χρόνος να μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια ή και ακρίβεια και δίχως να είναι δεσμευτική η εκτίμησή μας, η οποία στηρίζεται στη μέχρι τώρα εμπειρία μας).

Αίτημά μας είναι να μην διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, εάν εξοφλούνται όλες οι λοιπές χρεώσεις του λογαριασμού, πλην της χρέωσης που προκύπτει από τη ρήτρα αναπροσαρμογής, μέχρις εκδόσεως οριστικής απόφασης επί της Αγωγής. Εάν το δικαστήριο δεχτεί το αίτημα, τότε ο καταναλωτής θα μπορεί να πληρώνει τις λοιπές χρεώσεις του λογαριασμού, πλην της ρήτρας αναπροσαρμογής, δίχως να κινδυνεύει από διακοπή της ηλεκτροδότησης, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της αγωγής.

Από τη στιγμή που θα εκδοθεί η οριστική απόφαση επί της Αγωγής, παύει η ισχύς της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων και εφεξής ισχύει η οριστική απόφαση επί της Αγωγής. 

11. Η προθεσμία εξόφλησης του λογαριασμού λήγει άμεσα. Τι πρέπει να κάνω;

Είναι πιθανό, η προθεσμία εξόφλησης του λογαριασμού να προηγείται του χρόνου άσκησης των Αγωγών και των αιτήσεων λήψης ασφαλιστικών μέτρων, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι δεν μπορεί να βοηθήσει έγκαιρα καμία από τις δικαστικές διαδικασίες που έχουμε ξεκινήσει.

Σε αυτή την περίπτωση, η μόνη ασφαλής λύση που προκρίνει η νομική μας ομάδα είναι να υποβάλλετε έγγραφο αίτημα αμφισβήτησης του λογαριασμού σας και αίτημα διακανονισμού της οφειλής, υπογράφοντας την σχετική αίτηση διακανονισμού αλλά και τη σχετική ρυθμιστική πράξη (πχ πρακτικό διακανονισμού, πρόσθετη πράξη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, όποια ονομασία κι αν του αποδίδει ο προμηθευτής σας, εφόσον έχει ισχύ συμφωνίας διακανονισμού) “με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος”, ώστε να διατηρήσετε ακέραιο το δικαίωμα, να στραφείτε κατά του παρόχου σας, για τη χρέωση με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά και για να περιορίσετε τις απώλειες της ρευστότητάς σας, μέχρις εκδόσεως αποφάσεως, αρχικά επί της αιτήσεως λήψης ασφαλιστικών μέτρων και στη συνέχεια, επί της Αγωγής.

12. Και αν κερδηθεί η Αγωγή, εγώ τι όφελος έχω;

Εφόσον το δικαστήριο δεχτεί την αγωγή και κηρύξει την απόφασή του προσωρινά εκτελεστή, τότε απαγορεύει την εκάστοτε κριθείσα ως παράνομη συμπεριφορά του προμηθευτή, πράγμα το οποίο επιδρά άμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγωγή. Όσοι δεν συμμετέχουν στην αγωγή, θα μπορούν μόνο έμμεσα να ικανοποιηθούν από το δεδικασμένο που θα παραχθεί (και το οποίο κατά το νόμο, ισχύει έναντι όλων) όταν η απόφαση καταστεί αμετάκλητη (δηλαδή, μετά την έκδοση απόφασης από τον Άρειο Πάγο).

Δικαιούμαι να συμμετέχω;

13. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν σε μια Συλλογική Αγωγή;

Όλοι όσοι το επιθυμούν, εφόσον είναι καταναλωτές, δηλαδή τελικοί αποδέκτες του προϊόντος ή της υπηρεσίας, που τους παρέχει ο προμηθευτής.

14. Εγώ πώς ξέρω αν μπορώ να συμμετέχω σε μια Συλλογική Αγωγή;

Πρακτικά, μόνο εάν είστε προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν μπορείτε να συμμετέχετε στη συλλογική αγωγή. Σε κάθε περίπτωση, εάν έχετε αμφιβολίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία που έχει φτιαχτεί για το σκοπό αυτό (τηλ: 211 0135 199 και 211 0135 200, email για πληροφορίες: [email protected]).

Έτσι, θα ενημερωθείτε άμεσα, ανάλογα με τα ατομικά σας χαρακτηριστικά, για τις δυνατότητες συμμετοχής σας.

15. Είμαι ιδιοκτήτης επιχείρησης. Μπορώ να συμμετέχω στην Αγωγή;

Εφόσον η επιχείρησή σας δεν λειτουργεί ως προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά είναι τελικός αποδέκτης της ηλεκτρικής ενέργειας και επιβαρύνεται με ρήτρα αναπροσαρμογής, μπορείτε να συμμετέχετε στη συλλογική αγωγή.

16. Έχω αλλάξει πρόσφατα πάροχο. Μπορώ να συμμετέχω στη Συλλογική Αγωγή;

Ναι. Κατ’ αρχάς, εάν η αλλαγή έγινε εντός των τελευταίων 6 μηνών μπορείτε κανονικά να στραφείτε και κατά του προηγούμενου παρόχου. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον και ο νέος πάροχος σας επιβαρύνει με τη ρήτρα αναπροσαρμογής έχετε δικαίωμα να στραφείτε και κατά του νέου παρόχου.

17. Έχω οφειλές προς τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορώ να συμμετέχω στη Συλλογική Αγωγή;

Ναι. Εφόσον η σύμβασή σας είναι ενεργή και εξακολουθείτε να επιβαρύνεστε βάσει των όρων της σύμβασης, τα δικαιώματά σας είναι ακέραια και δεν εξαρτώνται από τις τυχόν οφειλές σας.

18. Η σύμβασή μου έχει καταγγελθεί. Μπορώ να συμμετέχω στη Συλλογική Αγωγή;

Ναι. Κατ’ αρχάς, εάν η καταγγελία έγινε εντός των τελευταίων 6 μηνών μπορείτε κανονικά να στραφείτε κατά του παρόχου που κατήγγειλε τη σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον και ο νέος πάροχος σας επιβαρύνει με τη ρήτρα αναπροσαρμογής έχετε δικαίωμα να στραφείτε και κατά του νέου παρόχου.

19. Η σύμβασή μου έχει καταγγελθεί πέραν του εξαμήνου. Μπορώ να συμμετέχω στη Συλλογική Αγωγή κατά του παλαιού παρόχου;

Όχι. Σε αυτή την περίπτωση έχετε δικαίωμα να στραφείτε μόνο κατά του νέου παρόχου και μόνο εφόσον και ο νέος πάροχος σας επιβαρύνει με ρήτρα αναπροσαρμογής.

20. Έχω καταλήξει στη ΔΕΗ ως πάροχο τελευταίου καταφυγίου/καθολικής υπηρεσίας. Μπορώ να συμμετέχω στη Συλλογική Αγωγή;

Αν η ΔΕΗ ΑΕ επιβαρύνει το λογαριασμό σας με ρήτρα αναπροσαρμογής, τότε μπορείτε να συμμετέχετε στην Αγωγή.

21. Έχω περισσότερες παροχές, σε διαφορετικούς παρόχους. Τι κάνω;

Μπορείτε να συμμετέχετε στη συλλογική αγωγή που θα αφορά κάθε πάροχο, τηρουμένων των προϋποθέσεων συμμετοχής που αναφέρονται στις απαντήσεις των ερωτήσεων 22, 25, 26, 29 και 30.

Προϋποθέσεις και διαδικαστικά

22. Τι χρειάζεστε από εμένα;

Αρχικά, χρειάζεται να εγγραφείτε ως μέλος μιας πρωτοβάθμιας καταναλωτικής ένωσης, συμπληρώνοντας την Αίτηση εγγραφής που θα βρείτε ΕΔΩ. Στη συνέχεια χρειάζεται να μας αποστείλετε κάποια έγγραφα, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή σας στην Αγωγή.

Το ΙΝΚΑ, λαμβάνοντας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από εσάς την αίτηση εγγραφής, αναλαμβάνει να την διαβιβάσει στην πλησιέστερη, προς τον τόπο κατοικίας σας, Ένωση Καταναλωτών. Από το σημείο εκείνο και μετά, θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας ο υπεύθυνος της Ένωσης, στην οποία έχει διαβιβαστεί η αίτησή σας, για να σας ενημερώσει ότι έλαβε την αίτησή σας και ότι δυνάμει αυτής, σας χορηγεί αντίγραφο του καταστατικού της Ένωσης και εφόσον συμφωνείτε με τους καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης, σας εγγράφει ως μέλος στη συγκεκριμένη Ένωση Καταναλωτών.

23. Σε ποια Ένωση Καταναλωτών θα γραφτώ;

Το ΙΝΚΑ, λαμβάνοντας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από εσάς την αίτηση εγγραφής, αναλαμβάνει να την διαβιβάσει στην πλησιέστερη, προς τον τόπο κατοικίας σας, πρωτοβάθμια Ένωση Καταναλωτών. Από το σημείο εκείνο και μετά, θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας ο υπεύθυνος της Ένωσης, στην οποία έχει διαβιβαστεί η αίτησή σας, για να σας ενημερώσει ότι έλαβε την αίτησή σας και ότι δυνάμει αυτής, σας χορηγεί αντίγραφο του καταστατικού της Ένωσης και εφόσον συμφωνείτε με τους καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης, θα σας εγγράψει ως μέλος στη συγκεκριμένη Ένωση Καταναλωτών.

24. Το ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ τι είναι και τι ρόλο παίζει στη Συλλογική Αγωγή;

Το ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι Δευτεροβάθμια Οργάνωση Καταναλωτών Πανελληνίας Εμβελείας εγγραφείσα το έτος 2009 στο Μητρώο Δευτεροβαθμίων Οργανώσεων Καταναλωτών με αριθμό 1.

Δυνάμει της 2393/1995 αμετάκλητου απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ως σωματείο με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΟΚΕ)», το δε από 15/3/1995 καταστατικό αποτελούμενο από 30 άρθρα καταχωρήθηκε νόμιμα στο τηρούμενο από το πρωτοδικείο Αθηνών Βιβλίο Ομοσπονδιών με αύξοντα αριθμός 558. Με την 4952/07 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, (Εκουσίας δικαιοδοσίας), εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού και η ιδιότητα ως δευτεροβάθμιας οργάνωσης καταναλωτών. Είναι αναγνωρισμένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο Οργανώσεων Καταναλωτών του Υπουργείου Ανάπτυξης και στον Ειδικό Κατάλογο που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορεί να έχει ως μέλη μόνο τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις καταναλωτών. 

Το ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ανέλαβε την πρωτοβουλία άσκησης των Συλλογικών Αγωγών, οι οποίες τελούν υπό την αιγίδα, την εποπτεία και την οργάνωσή του, σε συνεργασία με τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις Καταναλωτών, που είναι μέλη της Ομοσπονδίας. 

Το ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ θα συμμετέχει και στην άσκηση και εκδίκαση κάθε Αγωγής και κάθε αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ως ενάγουσα δευτεροβάθμια καταναλωτική οργάνωση.

25. Πώς μπορώ να εγγραφώ στην πλησιέστερη προς τον τόπο κατοικίας μου Ένωση Καταναλωτών;

Συμπληρώνετε την σχετική αίτηση εγγραφής που θα βρείτε εδώ

Προσοχή: Είναι υποχρεωτική η αναγραφή των ακόλουθων στοιχείων: Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email, ΑΦΜ.

Αφού την κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, την εκτυπώνετε, την συμπληρώνετε, την υπογράφετε και τη σκανάρετε (ή εναλλακτικά την φωτογραφίζετε με καθαρή φωτογραφία από το κινητό σας τηλέφωνο) και την στέλνετε, είτε με ταχυδρομείο στη Γραμματεία της Συλλογικής Αγωγής (γράφοντας στο φάκελο “Για τη Γραμματεία της Συλλογικής Αγωγής” Ηρώδου Αττικού 6, Χαλάνδρι Αττικής, ΤΚ 15233), είτε στο mail του ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ στη διεύθυνση [email protected]

Εάν έχετε περισσότερες παροχές, σε διαφορετικούς παρόχους, αρκεί μια μόνο εγγραφή.

Το ΙΝΚΑ, λαμβάνοντας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από εσάς την αίτηση εγγραφής, αναλαμβάνει να την διαβιβάσει στην πλησιέστερη, προς τον τόπο κατοικίας σας, πρωτοβάθμια Ένωση Καταναλωτών, που είναι μέλος του ΙΝΚΑ-Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας. Από το σημείο εκείνο και μετά, θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας ο υπεύθυνος της Ένωσης, στην οποία έχει διαβιβαστεί η αίτησή σας, για να σας ενημερώσει ότι έλαβε την αίτησή σας και ότι δυνάμει αυτής, θα σας χορηγήσει αντίγραφο του καταστατικού της Ένωσης και εφόσον συμφωνείτε με τους καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης, θα σας εγγράψει ως μέλος στη συγκεκριμένη Ένωση Καταναλωτών.

26. Και ποια άλλα έγγραφα χρειάζονται;

Αφού εγγραφείτε ως μέλος στην πρωτοβάθμια Ένωση Καταναλωτών , για την συμμετοχή σας στην Αγωγή θα χρειαστεί:

 • Αντίγραφο της σύμβασης που υπογράψατε με τον πάροχό σας.
 • Αντίγραφα εκκαθαριστικών λογαριασμών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2021.
 • Αντίγραφα εκκαθαριστικών λογαριασμών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2022.
 • Μια έγγραφη εξουσιοδότηση προς τους δικηγόρους που έχουν αναλάβει τη σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση της Αγωγής, την οποία θα βρείτε εδώ, και

Τα παραπάνω έγγραφα τα στέλνετε, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ηρώδου Αττικού 6, Χαλάνδρι Αττικής, ΤΚ 15233 σημειώνοντας στο φάκελο “για τη Γραμματεία της Συλλογικής Αγωγής του ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ”, είτε σκαναρισμένα (ή με καθαρές φωτογραφίες από το κινητό σας) στη θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: [email protected]

Εάν έχετε περισσότερες παροχές, σε διαφορετικούς παρόχους, τότε όλα τα παραπάνω έγγραφα χρειάζεται να τα στείλετε εκ νέου για κάθε επιπλέον πάροχο.

27. Δεν έχω/έχασα τη σύμβασή μου. Πώς μπορώ να τη βρω;

Θεωρητικά, με την υπογραφή της σύμβασής σας λάβατε ένα αντίγραφο της σύμβασης για το αρχείο σας. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει διαθέσιμο αυτό το αντίγραφο, τότε μπορείτε να ζητήσετε από τον πάροχό σας να σας χορηγήσει ένα νέο αντίγραφο της σύμβασής σας. Για να σας βοηθήσουμε, έχουμε ετοιμάσει ένα προσχέδιο αίτησης, που θα βρείτε εδώ.

Εσείς θα χρειαστεί να εκτυπώσετε την αίτηση, να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στα αντίστοιχα πεδία, να συμπληρώσετε την ημερομηνία και να την υπογράψετε. Ύστερα θα πρέπει να την υποβάλλετε στον πάροχό σας (είτε σε κάποιο κατάστημα εξυπηρέτησης, είτε διαδικτυακά).

Σε περίπτωση που η κατάθεση της αίτησης γίνει σε φυσικό κατάστημα, θα πρέπει να ζητήσετε να σας εκδώσουν φωτοαντίγραφο της αιτήσεως, επί του οποίου ο υπάλληλος που την παρέλαβε θα βεβαιώσει την παραλαβή και θα θέσει ημερομηνία, υπογραφή και ονοματεπώνυμο.

28. Έκανα αίτηση στον πάροχό μου για να μου εκδώσει αντίγραφο της σύμβασης αλλά ο πάροχος δεν μου χορηγεί αντίγραφο. Τι κάνω;

Εάν η αίτησή σας έγινε διαδικτυακά, τότε θα πρέπει να μας προωθήσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο υποβάλλατε το αίτημα χορήγησης αντιγράφου της σύμβασής σας. Η προώθηση θα πρέπει να γίνει στο email του ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ([email protected]).

Εάν υποβάλλατε την αίτησή σας σας κάποιο κατάστημα εξυπηρέτησης του παρόχου σας, τότε μας προωθείτε την αίτηση που υποβάλλατε (στην οποία θα πρέπει να φαίνεται η βεβαίωση της παραλαβής της, όπως αναφέρεται στην ερώτηση 22) με την οποία υποβάλλατε το αίτημα χορήγησης αντιγράφου της σύμβασής σας. Η προώθηση θα πρέπει να γίνει στο email του ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ([email protected])

Σύντομα, ένας δικηγόρος από τη νομική ομάδα του ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ θα επικοινωνήσει μαζί σας, ώστε να σας βοηθήσει να λάβετε τα έγγραφά σας.

Σημειώστε, ότι ενδεχόμενη εξακολουθητική άρνηση του παρόχου να σας χορηγήσει αντίγραφο της σύμβασής σας, μπορεί να καταλήξει σε πρόταση εκ μέρους της νομικής ομάδας, για την υποβολή αναφοράς προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Σε περίπτωση που επιλέξετε την υποβολή αναφοράς στον Συνήγορο του Καταναλωτή, η νομική ομάδα του ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ θα σας παρέχει την απαραίτητη αρωγή σε όλη τη διαδικασία.

29. Έχει κόστος όλο αυτό κι αν ναι πόσο;

Η διαδικασία άσκησης μιας Συλλογικής Αγωγής είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Ήδη έχει κινητοποιηθεί μια ομάδα δικηγόρων, τόσο για τη σύνταξη της αγωγής όσο και για τη διαχείριση τυχόν εμπλοκών σε σχέση με τους παρόχους αλλά και για αναφορές προς το Συνήγορο του Καταναλωτή (εάν απαιτηθούν), έχει δημιουργηθεί ειδική γραμματεία για την εγγραφή καταναλωτών ως μελών της πρωτοβάθμιας καταναλωτικής ένωσης, για την ενημέρωση των καταναλωτών, για τη λήψη και εκτύπωση των απαραίτητων εγγράφων, έχουν ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας, δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα και θυρίδες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και όλα αυτά τρέχουν παράλληλα με την προσπάθεια να γραφτούν 20 δικόγραφα αγωγών και να εξασφαλιστούν οι δέουσες αποδείξεις για το δικαστήριο. Όλα αυτά έχουν κόστος, το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:

 • Για την εγγραφή στην πρωτοβάθμια καταναλωτική ένωση, κόστος 20 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται άπαξ
 • Για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, δηλαδή για την άσκηση της αγωγής στο Πρωτοδικείο, για την εισαγωγή της υπόθεσης στο Εφετείο και τέλος, για την αναιρετική δίκη ενώπιον του Αρείου Πάγου το κόστος είναι 50 ευρώ ανά συμμετέχοντα και ανά βαθμό δικαιοδοσίας.

30. Πώς μπορώ να πληρώσω τα παραπάνω ποσά;

Είναι δυνατή η on line πληρωμή με τη χρήση χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας συναλλαγών, μέσω της επιλογής “Πληρωμή με κάρτα” που θα βρείτε στο μενού, στο επάνω δεξί μέρος αυτής της ιστοσελίδας. Η υπηρεσία παρέχεται μέσω της ασφαλούς υπηρεσίας πληρωμών της Viva Wallet.

Επίσης, η πληρωμή είναι δυνατή με κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

Προσοχή! Αν μεταφέρετε χρήματα από μια τράπεζα σε άλλη τράπεζα (πχ αν τα χρήματά σας τα έχετε στην Εθνική και επιλέξετε να καταθέσετε χρήματα στον λογαριασμό της Alpha) θα επιβαρυνθείτε με έξοδα και προμήθειες μεταφοράς μεταξύ λογαριασμών διαφορετικών τραπεζών. Για να αποφύγετε τις χρεώσεις αυτές επιλέξτε να καταθέτετε τα χρήματα στον λογαριασμό της τράπεζας στην οποία έχετε τα χρήματά σας (πχ αν τα χρήματά σας τα έχετε στην Εθνική, τότε επιλέξτε να καταθέσετε χρήματα στον λογαριασμό της Εθνικής).

Αυτονόητο είναι ότι είναι δυνατή και η πληρωμή με μετρητά στην Γραμματεία της Συλλογικής Αγωγής (Ηρώδου Αττικού 6 , Χαλάνδρι Αττικής, α΄ όροφος). Σε αυτή την περίπτωση, λόγω της αυτοπρόσωπης παρουσίας, απαιτείται επιπρόσθετα η τήρηση όλων των εκάστοτε ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων (πχ υποχρεωτική χρήση μάσκας FFP-2 κλπ).

31. Είμαι ήδη μέλος μιας Ένωσης Καταναλωτών, που είναι μέλος της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας. Θα πρέπει πάλι να πληρώσω;

Σε αυτή την περίπτωση, απαλλάσσεστε από το ποσό της εγγραφής, ύψους 20 ευρώ. Όμως επιβαρύνεστε κανονικά τα υπόλοιπα κόστη, αφού αυτά αφορούν αποκλειστικά την οικονομική κάλυψη της διαδικασίας άσκησης της συλλογικής αγωγής.

Χρειάζομαι βοήθεια

32. Δεν τα καταφέρνω με τους υπολογιστές. Μπορώ να έρθω κάπου;

Ασφαλώς. Η Γραμματεία της Συλλογικής Αγωγής βρίσκεται στην οδό Ηρώδου Αττικού 6, στο Χαλάνδρι Αττικής (α΄ όροφος) και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) από τις 9πμ έως τις 6μμ (πάντα τηρουμένων των εκάστοτε ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων).

Πριν την επίσκεψή σας και προς αποφυγή πολύωρης αναμονής και ταλαιπωρίας είναι αναγκαίο να κλείσετε τηλεφωνικά ραντεβού σε κάποιο από τα τηλέφωνα 211 0135 199 και 211 0135 200.

33. Έχω άλλη ερώτηση/πρόβλημα. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω;

Για οποιαδήποτε τυχόν απορία, που δεν καλύφθηκε από τα παραπάνω μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:
211 0135 199 και
211 0135 200 (από τις 9πμ έως τις 6μμ, από Δευτέρα, έως Παρασκευή)
ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]